piątek, 23 marca 2012

W związku z tym, że otrzymałem kilka pytań co do trudności szlaków i ich oznaczenia danymi kolorami:


Oznaczenie kolorów szlaków pieszych i górskich:
■ POL Szlak czerwony.svg kolorem czerwonym oznaczony jest szlak główny. Prowadzi on przez najbardziej widowiskowe i jednocześnie najciekawsze krajobrazowo i przyrodniczo miejsca danego regionu (zwykle też przez najwyższe szczyty danego pasma górskiego) np. Główny Szlak Sudecki, Główny Szlak Beskidzki, Główny Szlak Gór Świętokrzyskich,
■ POL Szlak niebieski.svg kolor niebieski wskazuje na szlaki dalekobieżne,
■ POL Szlak zielony.svg POL Szlak żółty.svgkolorem zielonym i żółtym znakowane są szlaki krótkie, łączące a czasem też - dojściowe,
■ POL Szlak czarny.svg kolor czarny wyznacza krótki szlak dojściowy.


Dla weteranów powinno to być jasne. Czyż nie?